Deelnamereglement – LP-bon

Algemeen

De gemeente Langemark-Poelkapelle wil de lokale economie stimuleren door het promoten en verkopen van een digitale of fysieke geschenkbon. Met de geschenkbon kan je terecht bij de aangesloten handelaars. De geschenkbon kan door iedereen aangekocht worden, hetzij online via het gemeentelijk web-platform, hetzij aan het onthaal van het gemeentehuis en de bibliotheek tijdens de openingsuren.

De geschenkbon is beschikbaar in bedragen van 5, 10, 25, 50 en 100 euro. Elke geschenkbon heeft een uniek nummer en een unieke QR-code. De geschenkbonnen blijven één jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Een lijst van de deelnemende handelaars wordt gepubliceerd en geactualiseerd op het gemeentelijk web-platform.

Er worden eveneens geschenkbonnen aangeboden door het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle bij allerhande feestelijkheden, huldigingen of bij eventuele andere gelegenheden.

Enkel deelnemende handelaars mogen de verschillende geschenkbonnen ontvangen.

Deelname handelaar

Iedere handelaar en horeca-uitbater gevestigd in Langemark-Poelkapelle kan zich inschrijven als deelnemer via het gemeentelijk web-platform.

De bonnen moeten gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode en voor alle producten en diensten die aangeboden worden. Er mag geen geld worden teruggegeven op de geschenkbon. Bonnen kunnen in GEEN geval ingeruild worden voor contant geld. De digitale of fysieke geschenkbon kan gedeeltelijk ontwaard worden.

Deelnemende handelaars hangen een sticker aan hun uitstalraam waarmee aangegeven wordt dat klanten gebruik kunnen maken van de LP-bon. Het gemeentebestuur levert deze sticker en gebruikt onder meer de eigen communicatiekanalen om de geschenkbon te promoten. Een lijst met de deelnemende handelaars wordt up-to-date gehouden op het gemeentelijk webplatform.

Bij verandering of stopzetting van de zaak wordt dit onmiddellijk gemeld bij de Dienst Lokale Economie.

Uitbetaling geschenkbonnen

De deelnemende ondernemer krijgt de waarde van de ontvangen geschenkbonnen na ontwaarding aan het begin van elke maand automatisch op zijn rekening gestort. De deelnemende ondernemer kan zijn rekeningnummer zelf wijzigen via zijn account op het web-platform.